Wystawa "Starej Warszawy" urządzona przez T-wo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w gmachu Ratusza