Portret trumienny starszej damy z rodziny Pstrokońskich