Portret Heleny Eydziatowicz z d. Rembielińskiej (1850-1917)