Portret Zygmunta Laskowskiego, naczelnika milicji powstańczej