Portret Jana III Sobieskiego (1629-1696), króla Polski