Portret Teresy z Rydzyńskich Woronieckiej (?-1744)