Rzym. Pracownia Wiktora Brodzkiego (1826-1904), rzeźbiarza, przy Corso Vittorio Emanuelle