Portret Bronisława Bryknera w stroju fantastycznym