Homar i dwie krewetki; rycina z cyklu Uo zukushi ( Ławica ryb)