Portret Zofii z Rejów Radziwiłłowej, żony Udalryka I Krzysztofa Radziwiłła