LXXXIV konkurs ogłoszony przez Koło Architektów na budowę gmachu dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Projekt nr 7. Widok perspektywiczny głównego wejścia z podjazdem w oświetleniu nocnym