Ignacy Jan Paderewski, w towarzystwie swojego sekretarza Sylwina Strakacza, podczas ostatniego publicznego wystąpienia na zjeździe Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce w Oak Ridge (USA)