Portret królewicza Władysława Wazy (1595-1648) w stroju hiszpańskim