Miron Białoszewski (1922-1983) przed spektaklem Teatru Osobnego w mieszkaniu poety przy placu Dąbrowskiego 7 w Warszawie. Z fotoreportażu dla tygodnika "Świat" (niepublikowany).