Portret Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941) w wieku młodzieńczym (popiersie en trois quarts)