Portret Ewarysta Mejera, prezesa Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie