Reżyser Jerzy Skolimowski charakteryzuje aktora Stefana Friedmanna na planie filmu "Bariera". W głębi od lewej: Janusz Bukowski, Joanna Szczerbic, Janusz Gajos. Z serii do niepublikowanego fotoreportażu z planu filmowego.