Portret Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621), hetmana wielkiego koronnego