Warszawa. Budowa centralnych skrzydeł gmachu Muzeum Narodowego przy Al. 3 Maja - ujęcie z dachu II pawilonu w kierunku placu budowy i Alei 3 Maja