Wilno - kościół św. Jana, nawa główna w kier. ołtarza