Wilno - widok ogólny z Góry Trzykrzyskiej, fasady kościołów św. Jerzego i św. Rafała