Wilno - widok z Góry Bouffałowej na kościół św. Fillipa i Jakuba na Łukiszkach.