Pan Brzezan walczy z Tatarem - ilustracja do "Jana Bieleckiego" Juliusza Słowackiego; verso: fragment wiersza i szkice postaci z recto