Portret Michała Jerzego Wandalina Mniszcha (1742-1806) z córką Elżbietką (1787/92-1830) i pieskiem Kiopkiem