O dMuseion...

dMuseion to oprogramowanie do budowy muzeów cyfrowych, które jest rozwijane w Poznańskim Centrum Superkoputerowo-Sieciowym (PCSS) od 2010 roku. Jest ono efektem współpracy PCSS oraz Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW), która opiera się na wieloletnim doświadczeniu PCSS w budowie tego typu rozwiązań (zdobytym m.in. w projekcie dLibra) oraz na wiedzy dziedzinowej i doświadczeniach MNW.

Celem przyświecającym rozwojowi oprogramowania dMuseion jest popularyzacja kolekcji muzealnych w Internecie poprzez udostępnianie cyfrowych reprezentacji eksponatów wraz z profesjonalnymi opisami, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnego i naukowego potencjału tych informacji. Nacisk w systemie dMuseion kładziony jest również na atrakcyjną formę prezentacji, łatwe przeglądanie i przeszukiwanie zbiorów oraz dobrą widoczność muzeum cyfrowego w ogólnych i tematycznych wyszukiwarkach internetowych.

dMuseion   pcssWykorzystane rozwiązania