informacja dotycząca praw

Fotografie dzieł sztuki, do których autorskie prawa majątkowe wygasły (i trafiły do tzw. „domeny publicznej”), mogą być pobierane i rozpowszechniane bez ograniczeń. W celu poszanowania autorskich praw osobistych twórców, konieczne jest oznaczanie dzieł sztuki nazwiskiem lub pseudonimem autora. Prosimy również o wskazywanie Muzeum Narodowego w Warszawie jako właściciela danego dzieła sztuki. 
 
W celu wykorzystania fotografii dzieł sztuki, które nadal chronione są prawem autorskim uprzejmie prosimy o kontakt – foto@mnw.art.pl . W przypadku dzieł nie będących własnością Muzeum Narodowego w Warszawie prosimy o kontakt z właścicielem dzieła przed wykorzystaniem wizerunku.

Treść strony internetowej oraz poszczególne jej elementy pozostają pod ochroną prawa autorskiego. 

Projekt graficzny strony i jego elementy pozostają pod ochroną prawa autorskiego.

Pole ‘Opis’ z glosą na temat obiektu traktujemy jako utwór i jest ono objęte ochroną prawa autorskiego.

Danych zawartych w tabeli ‘Dane’ (z wyłączeniem pola ‘Opis’, patrz wyżej) nie traktujemy jako utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Informacja o zasadach pozyskiwania zdjęć w wysokiej rozdzielczości jest na stronach Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej .